Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla absolwenta

Stowarzyszenie Absolwentów DSW

Stowarzyszenie Absolwentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  powstało z inicjatywy pierwszych absolwentów naszej Uczelni. Główną płaszczyzną działania naszej organizacji jest integracja środowiska absolwentów i studentów DSW. 

Prowadzimy bazę Absolwentów, w której umieszczamy dane osób deklarujących wolę należenia do Stowarzyszenia. Dzięki temu możemy informować naszych członków o tym, co dzieje się na Uczelni, jakie inicjatywy do nich adresujemy, w czym możemy sobie wzajemnie pomóc. 

Stowarzyszenie działa od marca 2010 r. i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym pod nr 0000351086.

Statut Stowarzyszenia >>

Deklaracja przystąpienia >>

logotyp sa dsw

Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów DSW
ul. Wagonowa 9, pok. 33
53-609 Wrocław

Prezes Stowarzyszenia:
Maciej Kamiński
przewodniczacy.absolwenci@dsw.edu.pl
tel. 781 722 150