Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla absolwenta

Profil absolwenta DSW

absolwenci DSW

Absolwenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej to osoby wysoko cenione przez pracodawców. Poza wiedzą teoretyczną zdobywają na studiach umiejętności praktyczne, dzięki którym są lepiej przygotowani do wejścia i konkurowania nie tylko na krajowym, ale
i europejskim rynku pracy.

Większość studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej łączy pracę zawodową z nauką.  Osoby te nastawione są na podnoszenie swoich kwalifikacji, realizują dodatkowe staże, praktyki w firmach z branż zbliżonych do kierunku studiów. Dzięki temu już w trakcie edukacji poznają specyfikę środowiska pracy i świadomie kierują swoją karierą zawodową.

Warto dodać, że studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą bogaty dorobek naukowy i  doświadczenie praktyczne. Wiele programów nauczania tworzonych jest we współpracy z otoczeniem biznesowym. Dzięki temu absolwenci DSW zdobywają wiedzę i umiejętności wymagane przez pracodawców nie tylko na etapie poszukiwania nowego pracownika, ale także wtedy, gdy zgłaszają zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów w danej branży.